Náš tým

Mgr. Hanka Stříšovská

zakladatelka, autorka pedagogické koncepce, hlavní pedagog

– jsem absolventka oboru Speciální pedagogika pro učitele, mimo jiné také kurzu Nevýchovy, webináře Respektovat a být respektován, Výchovy ke ctnostem, Kurzu pro začínající průvodce (v lesní školce) a prvním rokem studuji tříletý seminář waldorfské pedagogiky předškolního věku.

Od malička jsem milovala přírodu, dětství jsem strávila v lese, proto mě mé kroky zavedly do trampské osady. Milovala jsem výpravy do hor, stromy, kopce, potoky, tu volnost, radost, partu lidí. Bavilo mě věnovat se dětem, takže když jsem se pak rozhodovala, co dál dělat, pedagogická fakulta pro mě byla jasná volba. 🙂 Dva roky jsem učila na 1. stupni základní školy ve třídě pro žáky s ADHD a dva roky v mateřské škole. Tam jsem přišla na to, že je mi bližší  vzdělávání hravější formou bez nutnosti děti hodnotit a že s předškoláčky je mi dobře. 🙂 A pak se narodili mí dva synové, což pro mě byla a je další škola, která mi umožňuje vnímat svět  nejen očima pedagoga, ale také rodiče – ten svět bezpodmínečné lásky, obav, přání, aby se oba měli hezky… 

A tahle má životní cesta a zkušenosti mě přivedly k myšlence skloubit, co miluji a umím, a založit lesní školku, kde zastávám roli hlavního pedagoga. Doufám a věřím, že ve Vrbínku Vašim dětem umožníme prožít láskyplné, rozvíjející a dobrodružné chvíle dětství. 🙂

Mgr. Kačka Chromečková

zakladatelka, průvodce, váš člověk ohledně dokumentů a stravy

Jako dítě jsem byla hodně akční a musela jsem vyzkoušet všechno, o čem jsem se jen doslechla. U některých aktivit jsem vydržela krátce, u některých déle. V 10 letech jsem se nějakou náhodou ocitla v turistickém oddíle, což byla konečně činnost, která mě chytla a nepustila až do dospělosti. Časem jsem fungovala jako vedoucí družiny a podílela se na vytváření programu pro mladší kamarády.  Výpravy do přírody, pohyb a hry v přírodě, letní tábory pod stany, to jsou nezapomenutelné zážitky, které jsou v dnešní době dětem čím dál tím víc vzdálenější a podle mě je to velká škoda. Dnes už jsem maminkou dvou dětí, které mě naučily trpělivému naslouchání, které se staly mými parťáky a otevřely mi úplně nový svět. Díky nim jsem zjistila, že mi dělá radost předávat zkušenosti, ukazovat nové věci nebo si s nimi jen tak sednout do mechu a nechat se unášet do světa princezen a dinosaurů. Jsem vystudovaný zdravotník, takže mám blízko k lidskému tělu, biologii, fyzice, chemii…a už jsme zase u té přírody 🙂

Ing. Eliška Rechtorisová

zakladatelka, průvodce, ekonom a účetní klubu

– absolventka oboru Finance na Ekonomické fakultě VŠ Báňské v Ostravě

Ačkoliv jsem se narodila v Ostravě a žiji zde celý život, nikdy jsem se necítila jako typické „městské dítě“. Každé léto i volné víkendy jsem trávila u babičky na vesnici – zde vznikla má láska k přírodě. 🙂

Život mne však zavál trochu jiným směrem – jsem ekonom a práce v bance mne velmi bavila a zpočátku i naplňovala. Ovšem s postupem času jsem začínala tušit, že to pro mne nebude to pravé a ve chvíli svého odchodu na mateřskou dovolenou jsem již věděla, že se do kanceláře mezi tabulky a výkazy nejspíš nikdy nevrátím.

Mé tři děti mne přivedly ke kontaktnímu rodičovství a později mezi skauty. Ze mne se stala skautská vedoucí a můj život nabral nový směr.

Uvědomila jsem si, že právě práce s dětmi je mým životním posláním a myšlenka založit Lesní klub Vrbínek byla jen přirozená součást mé cesty.

Díky Vrbínku teď mohu svůj sen realizovat – vedu děti k přírodě, fantazii, upřímnosti a kamarádství. Zároveň jsem nápomocná při účetní správě klubu, a mohu tak využít i své zkušenosti ze světa čísel. Kruh se tím pro mne uzavírá. 😊