Rytmus dne

Režim dne se přizpůsobuje počasí i aktuální potřebě dětí, základní rámec však zůstává stejný, aby děti měly pocit předvídatelnosti a bezpečí. V prvním pilotním roce 2021/22 Lesní klub Vrbínek nabízí pouze dopolední provoz, v dalších školních letech už bude provoz celodenní do 16:00 (16:30).