Rytmus dne

Režim dne se přizpůsobuje počasí i aktuální potřebě dětí, základní rámec však zůstává stejný, aby děti měly pocit předvídatelnosti a bezpečí. V prvním pilotním roce 2021/22 Lesní klub Vrbínek nabízí pouze dopolední provoz v rozmezí 7:30-12:00.

V dalších školních letech bude provoz klubu celodenní v rozmezí 7:45-16:15.