Ceník

Školkovné v Lesním klubu Vrbínek je hrazeno formou členských příspěvků našeho spolku, které zajišťují činnost klubu. Před samotným započetím docházky dítěte je proto nutné, aby se alespoň jeden z rodičů stal členem spolku. 

Výše členského příspěvku závisí na počtu dní v týdnu, kdy dítě chodí do lesního klubu. Ve školním roce 2024/2025 nabízíme celodenní docházku na 2 až 4 dnů v týdnu ve dnech pondělí – čtvrtek. Vyzvedávání dětí po obědě je samozřejměmožné. V případě zájmu jsme připraveni otevřít i pětidenní docházku. Ještě máme volná místa.

Počet dní v týdnu Školkovné za jeden měsíc
2 3 200 Kc
3 4 400 Kc
4 5 800 Kc
Třídenní docházka po individuální domluvě

Přihlásit se k docházce

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek rodičů na provoz lesní školky pokrývá výhradně fixní náklady spojené s výdaji na personál a nezbytné provozní náklady (jako školka nezapsaná v rejstříku MŠMT nejsme finančně podporováni státem), není možné v případě nemoci, dovolené apod. příspěvek na provoz vracet.

Členský příspěvek musí být uhrazen vždy do 20. dne předcházejícího měsíce na bankovní účet spolku s uvedením variabilního symbolu, který zákonným zástupcům Spolek přidělil.

Obědy a odpolední svačiny se platí zvlášť – 75 Kč/den. Jídlo odebíráme od Mamka za plotnou (https://www.facebook.com/mamkazaplotnou), která vaří chutné jídlo z čerstvých základních surovin bez umělých dochucovadel. Dopolední svačiny zajišťují rodiče individuálně. V případě zájmu mohou rodiče zajišťovat dítěti stravu na celý den – oběd v kvalitní termosce na jídlo (např. značky Thermos).

Zkušební den

Nejste si jistí, zda je pro vaše dítko lesní klub tou pravou volbou? Není nic jednoduššího, než na jeden den přijít mezi nás a vše si vyzkoušet na vlastní kůži.

Cena jednoho zkušebního dne je 300,- Kč.

Platba za zkušební den se hradí hotově před zahájením programu průvodkyni LK Vrbínek.

Zkušební den je nutno dohodnout předem na emailové adrese:[email protected]

Zkušební den je den, kdy může do klubu přijít rodič a max. 2 děti a zúčastnit se dopoledního programu se školkovými dětmi a průvodci (tedy do 12 hodin). Na zkušební den je nutné se předem přihlásit koordinátorce, tj. dohodnou přesný termín. Je možné se domluvit i na více zkušebních dnech. Během zkušebního dne zodpovídá za své dítě sám rodič a musí respektovat pravidla provozu a denní program LK Vrbínek. Průvodce v tomto případě nenese za dítě odpovědnost.

Provoz lesního klubu

LK Vrbínek je v provozu od září do června, za červenec a srpen se školkovné neplatí.

Během letních prázdnin nabízíme čtyři turnusy týdenních příměstských táborů pro děti 3-10 let.